© 2017 Hogash Studios.

Za posameznike

Največji izziv uspešnih posameznikov je pogosto notranji, saj postanejo navade in prepričanja, ki so koristila do sedaj, omejujoča za naslednjo raven uspeha. Individualna srečanja temeljijo na pomenljivem pogovoru o naravi človeške izkušnje, ki omogoča konkretne rezultate:

  • karierni razvoj,
  • povečano zmogljivost,
  • osebno opolnomočenje,
  • trajnostne spremembe in izboljšave ter
  • širjenje osebnih obzorij.

Za skupine

Namen skupinske delavnice je prepoznati mehanizme delovanja uma in nato integrirati nova spoznanja v učinkovit način dela, usmerjen v rezultate, ki se trenutno zdijo nemogoči. Vsebina delavnice je prilagojena potrebam skupine in ciljem organizacije ter zajema 3 temeljne korake:

- prepoznavanje, da ljudje delujemo na en način, od znotraj navzven;
- prepoznavanje da so viri, ki jih potrebujemo, v nas;
- integracija 1. in 2. koraka omogoča sprejemanje novega učenja, večjo produktivnost, zadovoljstvo in rezultate.

TOP