Leadership Coaching

High performance Executive and Leadership coaching 

Garantiran in merljiv razvoj vodenja preko vključevanja vpletenih sodelavcev omogoča uspešnim vodjem učinkovitejše vodenje preko pozitivnih sprememb, ki jih vzdržujejo, opazijo in potrdijo sodelujoči.
Članek: Leadership is a contact sport
Članek: Learning + Follow up = Results
KAJ? Pomagam uspešnim vodjem do naslednjega nivoja uspeha z merljivim in garantiranim napredkom vodstvene učinkovitosti.

 • Zajem trenutnega stanja vodenja kot ga dojemajo drugi s pomočjo 360 vprašalnikov in vedenjski intervjuji zato, da se ugotovi trenutno stanje učinkovitosti in področje za izboljšavo.
 • Kreiranje unikatnega lastnega avtentičnega modela vodenja, ki je hkrati tudi blagovna znamka vodje.
 • SCC metodologija, ki temelji na praktični integraciji veščin na delu s pomočjo vključevanja vpletenih sodelavcev.
ZAKAJ? Višji namen je izboljšanje sodelovanja in delovne kulture preko učinkovitega vodenja.
To vpliva na osebno in profesionalno učinkovitost in produktivnost. Poleg profesionalnih koristi, izboljšanje osebne učikovitosti koristi na vseh področjih življenja.
Z večjo odgovornostjo ponavadi pridejo do izraza psihološke in medosebne vedenjske lastnosti. Vodja s svojim obnašanjem vpliva na medsebojne odnose, na kulturo dela in posledično rezultate organizacije.
Zakaj je pomembno, da v proces vključimo sodelavce? 
 • To pomaga ugotiviti najbolj relevantne veščine in vedenja, ki imajo največji vpliv.
 • Ne le, da vodja izboljša svoje navade in sposobnosti, ampak to vidijo tudi drugi.
 • Sodelavci podpirajo proces razvoja in sodelujejo kot podporniki procesa in kulture sprememb.

 

 

KAKO? Preko pozitivnih vedenjskih sprememb, ki so trajne in jih opazijo drugi.
Dokument: Dvajset nekoristnih skritih navad uspešnih ljudi
Dokument: Pogosto izbrana področja za izboljšave
Današnji izziv vodij ni to, da nebi imeli dovolj znanja o vodenju, ker ga imajo dovolj. Največji izziv je integracija tega znanja v prakso.
Vodje mislijo, da potrebujejo več znanja o upravljanju konfliktov in komunikacije. V resnici potrebujejo več zavedanja o sebi in drugih, saj so konflikti in komunikacijske sposobnosti posledica jasnosti in zavedanja.
Medosebne navade včasih zgledajo kot naša identiteta. Mislimo si, da smo uspešni zaradi našega unikatnega nekoristnega obnašanja. V resnici smo uspešni zaradi drugih faktorjev in kljub temu, da se neprimerno vedemo.
Ljudje težko objektivno ocenimo lastno vedenje in njegove posledice. Pri razvoju vodenja je izredno pomembno kakšni so učinki naših navad in vedenj in kako vplivajo na druge ljudi.
Za integracijo oziroma spreminjanje osebnih nekoristnih navad ter pogled v ogledalo lastnega obnašanja kot ga vidijo drugi je potrebna velika mera POGUMA, PONIŽNOSTI in DISCIPLINE.
Metoda dela je primerna za posameznike, ki so uspešni, sami izbirajo naslednji uspeh in se zavezujejo k njegovemu uresničenju.
Delam v sodelovanju z najboljšim mislecem in coachem za razvoj vodenja na svetu Marshallom Goldsmithom in njegovo unikatno, enostavno ter učikovito metodologijo (Stakeholder Centered Coaching), ki temelji na 7ih korakih:

 1. Izbiri področja izboljšave,
 2. povratni informaciji,
 3. predlogih za izboljšavo,
 4. Implementaciji sprememb,
 5. spremljanju na dolgi rok,
 6. vključevanju vpletenih sodelavcev ter
 7. merjenju napredka.
Za poizvedovanje in sestanek v povezavi z metodologijo in integracijo vodstvenih veščin me kontaktirajte preko spodnjega gumba.
Najdete me tudi na Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching portalu: Dr Matej Miklavec