Nova Paradigma učinkovitosti za vodje

Namen individualnega ali skupinskega izobraževanja je prepoznati mehanizme delovanja uma in nato integrirati nova spoznanja v učinkovit način dela, usmerjen v rezultate, ki se trenutno zdijo nemogoči. Vsebina izobraževanja je prilagojena potrebam posameznika ali skupine in ciljem organizacije ter zajema 3 temeljne korake:

- prepoznavanje, da ljudje delujemo na en način, od 'znotraj navzven',
- prepoznavanje da so viri, ki jih potrebujemo, v nas,
- integracija 1. in 2. koraka omogoča novo učenje, večjo produktivnost, zadovoljstvo in rezultate ne glede na trenutne okoliščine.

OBRAVNAVANA VSEBINA

Uvod s pripravo
3 konstante doživljanja
2 posledici teh konstant
1 resničnost
Diagrami in vaje za poglabljanje
Uvidi
Primeri iz prakse
Q&A
Narava misli/ iluzije
Deljene resničnosti
Druge posledice tega razumevanja
Meditacija
Vloga občutkov
Ustvarjalni potencial
Vaš case study

Konstante

TOP