Surovo

Ta blog se bo sproti dopolnjeval in širil glede na trenutno inspiracijo in ideje. Najnovejši zapis je prvi zgoraj.

____________________________________________________________________________

Osnove
4 sept 2020

Poglobitev v osnove je bistvena za katerokoli pomenljivo rešitev. Potrebujemo širšo perspektivo. Sicer vse temelji na nesporazumih in ozkih smernicah, kot da bi uravnotežali velik kamen na konici igle, zelo labilno. Ljudje si mislimo da znamo razmišljati. Ja, z glavo ja. Kje pa je inteligenca? Konceptualno rečeno, se življenje izraža na več nivojih, ki jih je potrebno spoznati in vključiti v naše rešitve in razuemvanje. Osnove ne pomenijo nazadovanje. Osnove pomenijo temelj. Temelj, ki je neodvisen od problema in rešitve. O tej osnovi govorim. Ta osnova nima niti perspektive in niti nivoja.

____________________________________________________________________________

Stare in nove generacije- bumerang
4 sept 2020

Stare generacije vzpodbujajo nove generacije, da se učijo in razmišljajo zato, da njim ne po potrebno. Mlade generacije bodo naredile svet po svoje, v katerem stare generacije brez učenja ne bodo preživele.

____________________________________________________________________________

Kako z aktivnim poslušanjem do slabšega poslušanja!?
10 jun 2020

Aktivno poslušanje je vedno miselno aktivno in predvideva določen odziv. To pomeni, da vključuje intelekt. Intelekt vključuje vse navade, spomine itn., kar pomeni, da se odzivamo na predrazumevanje situacije in ne na sveže razumevanje v tistem trenutku. Iz tega širšega vidika je aktivno poslušanje ena največjih ovir poslušanja. Na vsak dogodek imamo znan in naučen odziv. To pomeni, da ne moremo biti resnično prisotni.

Aktivno poslušanje je pomembno iz vidika pozornosti, ampak mora vsebovati aktivno-pasivno kvaliteto. Vključevati možnost, da ni potrebnega nobenega odziva ampak samo prisotnost in to je najbrž največja razlika. Vključuje možnost, da smo samo prisotni in v stiku s sogovornikom brez miselne aktivnosti. Iz tega neskončnega potenciala lahko pride dosti boljši odziv ali neodziv oziroma tisto kar sogovornik resnično potrebuje. Lahko pride sploh do tega, da ga sploh slišimo.

Iz takšne brezdimenzijske pozornosti, nevednosti, odprtosti, se lahko pojavi tudi nova, sveža misel. Vključevanje duhovnega v poslušanje je ključno. Tišina je pomemben del človeške izkušnje. Sproščenost s tišino omogoča prisotnost. Aktivno poslušanje ponavadi ni v tišini ampak z notranjo agendo, analiziranjem, vrednotenjem, svetovanjem, itn.

Aktivno poslušanje je ena možnost. Vsekakor pomembna za izboljšanje sposobnosti poslušanja, ampak ni tisto kar je pri poslušanju ključno in temeljno. Ni tisto čemur rečemo stik. Stik pa je osnovni material poslušanja.

TOP