Kako lahko pomagam!?

Kako lahko pomagam in kaj znam?

Osebni pogovor z mano temelji na ustvarjanju pogojev za lastno refleksijo in možnost novih spoznanj ter perspektiv za učinkovito miselnost in delovanje. 

Coaching je odprte narave, brez agende: podobno kot je igrišče odprto za vašo ustvarjalnost, vaše izzive in želje. Od vas se pričakuje želja in odprtost za novo učenje, nova spoznanja, nove rezultate in nivoje sproščenosti, ki se zgodijo v stiku z dvema različnima umoma.

Dokument služi le kot primer in vzpodbuda za prepoznavanje vsebine, v sebi, ki bi jo radi nagovorili z menoj… 

Pogovor je odprt predvsem za vaše osebne teme, ki tukaj verjetno niti niso zapisane.

Na začetku moje coaching kariere sem spoznal uspešnega direktorja, ki mi je povedal za zgodbo oziroma motivacijsko pismo Leonarda Da Vincija, delodajalcu, kjer je nanizal svoje sposobnosti oziroma svojo koristnost (glej: The skills of Leonardo Da Vinci). Od takrat, že nekaj let je od tega, tudi sam razmišljam o tem kako sem lahko čim bolj koristen in kako lahko pripomorem k vašemu uspehu s svojimi izkušnjami. V nadaljevanju bom strnjeno zapisal nekaj primerov kako lahko in kako sem že pomagal kot coach za osebni razvoj:

 1. Pogovore lahko upočasnim na nivo razmišljanja, čutenja in prisotnosti. Na tak način vzpodbudim večje zavedanje in novo perspektivo o željeni tematiki.
  Sogovornik/ca si mora tega in vsega ostalega kar navajam v nadaljevanju tudi sam/a želeti oziroma biti odprt/a in fleksibilen/na za gledanje v nakazani smeri.
 2. Vem kako deluje človeški um in kako najlažje do sprememb.
  Sodelujem z moškimi in ženskami, ki so ambiciozni in običajno imajo več izkušenj kot jaz ter jaz njihovega področja dela ne obvladam. Kljub temu se zavedajo, da so sami sebi največja ovira in si želijo ozavestiti navade in vzorce, ki so jim do sedaj koristili, ampak so nekoristni za naslednji nivo uspeha oziroma naslednjo življenjsko pot.
 3. Lahko vam pomagam biti bolj produktivni in učinkoviti pri delu in zasebnem življenju. To naredim preko vzpodbujanja globljega razumevanja teh tematik in življenja.
 4. Pogovor z mano omogoča čas in priložnost za razmislek, refleksijo in nove možnosti. Znam postavljati pomenljiva vprašanja, ki so namenjena vam in se pojavijo zaradi pogovora z vami na podlagi mojega in vašega razumevanja. Vprašanja so prilagojena vam in naslavljajo vaše vzorce zato, da jih lahko ozavestite in premestite.
 1. Lahko pomagam usmeriti pozornost navznoter za soočanje s skrbmi, stresom in strahovi. Pogovor temelj na usmerjanju k prevzemanju radikalne odgovornosti za svoje doživljanje. Na tak način se lahko znebite vseh skrbi, strahov in stresa, ki si ga sami ustvarjate. Spoznate lahko tudi, da samo takšen obstaja.
 2. Lahko pomagam sprostiti nezaželjene misli. Običajno se to zgodi drugače kot si ljudje predstavljajo ali kot sem napisal. Sprostite jih vi sami in sicer brez spuščanja.
 3. Lahko pomagam s spreminjanjem nezaželjenih in trdovratnih navad. Takšnih, s katerimi se ukvarjate že dalj časa in ne morete spremeniti ne glede na preizkušene tehnike. Moj način temelji na uvidih, torej preko razumevanja in ne preko upiranja, močne volje ali discipline.
 4. Znam preokvirjati omejujoča prepričanja (trde orehe) s pomočjo verbalnih tehnik, preko čutnih tehnik in preko razumevanja prave narave prepričanj.
 1. Znam voditi do spremembe močnih čustvenih reakcij. Takih, ki se vam zgodijo tako hitro, da izgleda kot da ste njihova žrtev in se to ne more nikoli spremeniti ker jih poznate že tako dolgo.
 2. Lahko držim pozornost v pogovoru, za vas zato, da se lahko soočate z najtežjimi izzivi, odločitvami, s katerimi sicer odlašate in držite pozornost na vašem cilju. Ter ste istočasno tudi zadovoljni na poti.
 1. Lahko vas pripeljem do večje jasnosti in miru kljub negotovim, kompleksnim, spremenljivim okoliščinam in situacijam. Ne preko zanikanja in ignoriranja, ampak preko soočanja, preko globljega razumevanja pravega izvora vašega trenutnega doživljanja.
 2. Lahko pripeljem do zaupanja v lastno modrost in spoznanja, kjer ugotovite, da lahko aktivno, bolj učinkovito in produktivno delate tudi sproščeni. Lahko usmerim v drugačno delovanje, ki temelji na uvidih in ne na novih idejah in informacijah ter močni volji: kako do 4x boljših rezultatov, z 2x manj stresa in v 1/2 časa.
 3. Lahko pomagam do prebojne misli oziroma ključnega prebojnega razumevanja, ko so misli zataknjene in smo zaradi tega žrtev stresa in pritiska. To lahko odpre pot do naslednjega nivoja uspeha in uresničevanja ‘’nemogočih’’ ciljev in vizij.
 1. Lahko vzpodbudim in naučim zavestnega poslušanja za razrešitev konfliktov in nezsporazumov ter vzpostavitev učinkovite komunikacije ter boljših odnosov z globljim razumevanjem sebe in drugih. To omogoča večjo sinergijo in povezanost v odnosih ki so vam pomembni.
 1. Pokažem vam lahko razumevanje, ki omogoča, kako bolj učinkovito upravljati s časom, nujnostmi in prioritetami. Da boste prevzeli vajeti v svoje roke in znali postaviti meje sebi in drugim.
 2. Lahko vam pomagam premostiti in nadomestiti nekoristne vzorce pričakovanj, obsojanja, krivde, predpostavljanja, itn.
 3. Lahko vam pomagam spremeniti odnos do denarja v kolikor je ta omejujoč.
 4. Preko vzpostavljanja sodelovanja in sistema povratnih informacij z ljudmi, ki jim zaupate, lahko pomagam z odkrivanjem slepih peg, torej vzorcev, ki jih vidijo drugi ampak so nevidni za vas in nekoristno upravljajo vaše življenje.
 5. Lahko vas spomnim kdo ste. Ne kot osebnost, ampak kot bit, tisto kar vedno ostane tudi ko se vsebina spremeni.
 6. Pomagam lahko prepoznati korist tišine in njeno pravo vlogo.
 7. Naučim vas lahko razumevanja življenja, ki omogoča vse-življenjsko učenje in s tem odkrivanje večjega stika z vašo pravo naravo, s pravim jazom, neskončno, neomejeno bitjo.
 8. Lahko razložim in pokažem zakaj doživljate kar doživljate in zakaj drugi doživljajo kar doživljajo.
 9. Lahko vas usmerim v literaturo, izbrano za vas, ki vam bo pomagala poglobiti vaše razumevanje sebe.
TOP